Teslimat ve İade

“Satıcı”: Seriisilanlari.com isimli alan adından oluşan, hizmetleri sunduğu internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar.

“Alıcı”: “İnternet sitesi veya uygulaması (seriisilanlari.com)”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

 1. Alıcı'ya elektronik ortamda anında teslim edilir ve niteliği gereği Müşteri'ye iadesi mümkün değildir. Bu nedenle Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 8. maddesi uyarınca da Alıcı'nın cayma hakkı bulunmamaktadır.
 2. Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı'nın Satıcı'dan satın almış olduğu hizmetin Alıcı'ya teslim edilmesiyle hizmeti ifa etmiş olur. Satıcı, Alıcı'nın Web sitesinde belirtmiş olduğu bilgileri doğrultusunda seçtiği ve ödemesini yaptığı paket bilgilerine göre web sitesinde sunulan paket detaylarındaki hizmetini sunmak yükümlülüğü altındadır. Alıcı tarafından bilgi formalarında belirtilen kişiler haricinde kalacak herhangi bir üçüncü kişi Satıcı tarafından kesinlikle hizmetten faydalandırılmayacak ve ayrıca bu durumun tespiti halinde tüm yasal, Sözleşmesel ve cezai sorumluluk Alıcı’ya ait olacaktır.
 3. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerin iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Alıcının ödemeyi peşin seçmesi ve ödeme yapıp satıcıya işin başlaması için gerekli bilgileri verdikten sonra satıcının işe başlaması durumunda iade söz konusu değildir.
 4. Alıcı tarafından tercih edilen hizmetin fiyatı web sitesinde ödeme seçenekleri paket detaylı bilgilerinde yer alan ve ödeme paket seçimindeki belirtilen fiyattır. Satıcı istediğinde paket ücretlerini değiştirme hakkına sahiptir. Ancak  Alıcı ödeme yaptıktan sonra satıcı tarafından yapılacak fiyat değişikliği alıcıyı etkilemeyecektir.
 5. Söz Konusu Hizmetin tüm vergileri satış fiyatına dahildir.
 6. Kredi Kartı / Havale-Eft ile Ödeme yapılması Halinde Alıcı'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde Alıcı faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı'nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın uğradığı tüm zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.
 7. Alıcı, kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile seriisilanlari.com sistemine girilen ve satıcıya verilen bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederek kabul eder. Bu bilgilerin eksik, hatalı, yanlış olmasından dolayı ortaya çıkacak olumsuzluklardan satıcı sorumlu tutulamaz.
 8. Hizmetin süresi dolduktan sonra yeni bir hizmet satın alınmadığında şirket verilerinin kaybından satıcı sorumlu tutulamaz.
 9. Hizmet süresi bitmeden ilanın kullanıcı tarafından yayından kaldırılması halinde, Daha önce ilan verme kurallarına uygun bir şekilde herhangi bir Paket satın alınmış ilan, daha sonra Alıcı tarafından yapılan değişiklikle (fotoğraf değişikliği ve/veya eklenmesi, açıklama eklenmesi ve/veya değiştirilmesi vb.) ilan verme kuralları'na uygunsuz duruma geldiğinde, Kullanıcının hesap sözleşmesindeki maddeleri ihlal etmesinden dolayı seriisilanlari.com hesabının kapatılması veya ilanın yayından kaldırılması durumunda ücret iadesi yapılmaz.

Hangi durumlarda ücret iade edilir

 1. Seriisilanlari.com’un İlan Verme Kuralları’na aykırılık teşkil etmesi nedeniyle ilanın yayına alınmaması halinde,
 2. Marka hakları ihlali gibi ilanın yayınlanmasına ilişkin kanuni bir engelin bulunması halinde,
 3. Seriisilanlari.com’dan kaynaklanan teknik hatalar (ilanın yayınlanamaması, ilanın görüntülenememesi vb) halinde,
 4. Zaman içinde mevzuatta veya seriisilanlari.com’un İlan Verme Kuralları’nda yapılan değişiklik nedeniyle ilanın yayından kaldırılması halinde.